Nieuws

Hardere aanpak door SZW


Bedrijven en burgers die de regels op het gebied van arbeid en sociale wetgeving overtreden, worden met ingang van volgend jaar door de Inspectie SZW harder aangepakt. Dat was de boodschap van Jan van den Bos, inspecteur-generaal bij de inspectie SZW. De focus ligt hierbij op het aanpakken van misstanden en notoire overtreders. Door de Wet Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW, die vorige maand in de Eerste Kamer is aangenomen, krijgt de Inspectie meer mogelijkheden voor haar vernieuwde aanpak. Zo gaan de boetes per 1 januari flink omhoog en kunnen de bedrijven van hardnekkige overtreders eerder worden stilgelegd voor een periode van maximaal drie maanden. Sectoren waar de kans op misstanden aanwezig is en waar sprake is van werknemers die niet voor zichzelf kunnen opkomen, zullen door de Inspectie onder de loep worden genomen. Het betreft hier sectoren waar hevige concurrentie is en waar veel financieel voordeel te halen valt door de wet te overtreden.